Politiska ramar har moral, vilket många andra ramar inte har

När du tänker på en politisk fråga, till exempel föräldraförsäkring, så aktiveras  föräldraförsäkrings-nätverket. I det nätverket finns som vanligt bilder, berättelser och metaforer men även en moral, en idé om varför föräldraförsäkring är rätt (eller fel).