Min kompis Maria tar upp en viktig fråga om socialism kontra vänster. Spelar det egentligen nån roll vad vi säger?

Så de till höger säger aldrig att dom driver ”högerpolitik”, utan borglig pol, liberal konservativ eller socialkonservativ eller kristkonservativ. Men de till vänster säger att de driver ”vänsterpolitik”, varför säger dom inte att de driver socialistisk politik? Varför kommer inte ”vänsterns” ideologi upp mer i debatter utan ba ”vänsterpolitik”. (ok nu var det extremt länge sedan nån från S klämde ordet socialism ur sin mun :P) Ammarite?

Du har rätt Maria! Socialism är uttryck för ett moraliskt förhållningssätt, om vad som är rätt och vad som är fel. Vänster fungerar mer som samlingsnamn för sakpolitiska perspektiv och förlorar politisk kraft just på grund av att det inte är lika tydligt moraliskt.

När borgerliga politiker talar om vänstern tycker jag det påminner om när amerikanska republikaner förminskar demokraterna med uttryck som ”democrat policies” istället för ”democratic policies”

Politiska ramar är alltid moraliska, oavsett om moralen uttrycks medvetet eller omedvetet. De ramar som bäst förmedlar ett moraliskt synsätt når dock längst och påverkar människor mest.

Progressiva politiker borde undvika ord som vänster och rödgrön.