En tanke är som en flodfåra

Vi tänker i nätverk. Varje gång du tänker något aktiveras ett nätverk av känslor, berättelser, metaforer, bilder och fakta i ditt huvud.

Vad menar jag med aktiveras? Jo ditt nätverk, alltså din tanke, är som en flodfåra. Precis som att flodfåran blir djupare varje gång vatten strömmar i den så förstärks en tanke i ditt huvud varje gång du tänker den.

Så om jag säger

en gris springer över gräsängen

och du läser meningen ett par gånger, ja då har vi skapat ett nätverk i din hjärna som innehåller bilder av grisar och bilder av gräsängar, det innehåller känslor av frihet och rörelsen från en del av ängen till en annan. Alla dessa komponenter förstärks när du tänker på den springande grisen. Kopplingar mellan dem förstärks också. Flodfåran delar sig och vattnet sprids till en mängd platser, som tanken kopplas till en mängd intryck och upplevelser.