Härskarideologin

Redan på 1930-talet var Elin Wägner klar över att många människor bär på ett strikt synsätt, en idé om makthierarkier och sakernas naturliga tillstånd. Birger Schlaug skriver idag om idéarvet hon lämnade efter sig, om människans slaveri under det rådande ekonomiska systemet och det hon kallar härskarideologin:

Hennes raseri mot härskarideologin – mannen som härskar över kvinnan, den vite som härskar över den svarte, människan som härskar över naturen – hade brutit sig in i både mitt hjärta och min hjärna.

2020 har kognitionsvetenskapen bekräftat denna idé som en del av en strikt moral. Den säger alltså att en har rätt att härska över en annan. Den strikta moralen är grunden till SDs, Moderaternas och KDs politik. Skillnaden mellan dessa är hur fort och hur mycket de vill tillämpa idéerna.

Ideologin är gemensam för alla grupper och strömningar som förespråkar auktoritära metoder. Jag skrev till exempel om milisen i Michigan häromdagen och att de förstår tillvaron utifrån just detta strikta synsätt. Synsättet följer en logik:

Strikt moral följer en logik. Med disciplin, styrka och individuellt ansvar blir man en auktoritet som sedan avgör vad som är rätt och fel och som har rätt att bli åtlydd.

Även Ulrika Knutson skriver om Wägner idag i Dagens Nyheter

Om Elin Wägner hade skrivit något i dag, i coronans och klimatkrisens tid, vad tror du att det hade varit?

– Jag tror inte att hon bara hade skrivit om klimatet, det hade hon ju redan gjort. Jag tror hon hade skrivit mer om demokrati och egenmakt, om individens ansvar för det gemensamma.

Som många andra konstaterar jag att de auktoritära idéerna ständigt återkommer. Trots att vi borde veta bättre är det något inom oss som tilltalas av den direkta logiken, av att avhända sig kontroll och låta ett fåtal styra över det stora flertalet. Både Elin Wägner och Birger Schlaug presenterar ett motgift och vi borde läsa och lära mer av dem båda.

Bildkälla