Kraft

Kärnkraft, vattenkraft, kraftledningar med mera. Kraft är en ram som skapats för att styra debatt och opinion mot storskaliga system och kapacitetsfrågor. Syftet är att framhäva styrkorna med fossila bränslen där storskalighet är en förutsättning för lönsamhet.