Marknadsramen

  • jag köper inte det (om ett resonemang)
  • så jävla värt/ ovärt
  • hon äger
  • investera tid
  • Marknadsföra en idé
  • Sälja in en idé
  • Ja men till vilket pris?
  • Spendera tid (omtvistat)
  • Marknadsföring vs idéarbete i politiken (kommunicera idéer, idéarbete)