Minimilön

Ett exempel på en sakfråga som utgår ifrån närande moral är minimilön.

Eftersom människor bryr sig om varandra och vill ta ansvar för det vill vi att alla ska åtnjuta frihet från beroenden och behov.

Om du måste arbeta 80 timmar i veckan för att tjäna en svältlön, begränsar arbetsmarknaden din frihet. Du är beroende av andra för din frihet och du kan inte få tag på en mängd saker du behöver för att leva ett gott liv (eller leva överhuvudtaget). Utifrån den närande moralen är reglerad minimilön alltså en frihetsfråga.

Närande moral