Valfrihet

Valfrihet är en ram som stärker tron på kommersiella marknader. Att välja är enligt denna inramning en frihet och den som ökar antalet val är en hjälte. Om du inte kan välja är du ett offer som borde befrias med fler alternativ att välja mellan. Allt detta aktiveras varje gång du säger, läser eller hör ordet.