Vi tänker i nätverk

Dina tankar är små nätverk. I din hjärna (och min) finns typ miljarders miljarder neuroner kopplade till varandra. De hänger ihop i en massa små nätverk. När du tänker en tanke så är det några av dessa små nätverk som tar på sig arbetskläderna och börjar jobba. När de gör sitt jobb så förstår du tanken. Men…

du kan bara tänka sånt som har en koppling till ett befintligt nätverk. Om du tänker något helt nytt, som inte påminner om något du upplevt eller du hört förut, då blir det error i skallen och du kan inte ta in idén, du förstår den alltså inte.

Varje gång ett nätverk jobbar, alltså varje gång du tänker något, så förstärks det nätverket.

Nätverken i din hjärna kallas ramar, på engelska frames.