Ramar vinner över fakta

Grupptillhörighet påverkar en människas tänkande mer än fakta och logiska resonemang. Det är för gruppen vi engagerar oss som volontärer eller ställer upp som soldater i krig. Men grupperna har också bidragit till problem som klimatkrisen, den urholkade demokratin och ökande ojämlikhet. För att förstå hur samhället hamnat här och vad vi kan göra för att lösa problemen (klimatet) ska vi ta en titt inuti din hjärna.

Du förstår fakta med ramar #

Du kan bara förstå fakta med ramar att koppla dessa fakta till. Om fakta motsäger en ram i ditt huvud kommer du fortsätta tro på ramen, inte fakta.

Om det skulle visa sig att nutida forskning har fel, att fakta trots allt är starkare än ramar, innebär det att din hjärna fungerar lite som en bokhylla. Varje tanke finns oberoende av andra tankar och går att föra in och ta ut på samma sätt som böcker i en fysisk bokhylla. Så trodde forskningen att tänkande fungerade på upplysningstiden. Men dagens forskning säger alltså något annat, din hjärna är inte en bokhylla.

Biologiska nätverk #

Det mänskliga tänkandet sker i biologiska nätverk som kallas ramar. Nya idéer kopplas till de ramar som redan finns i hjärnan och en människa kan bara förstå sånt som passar i befintliga nervbanor. Det som inte passar i nervbanorna filtreras bort, även fakta och vetenskapliga bevis.

All of our concepts are organized into conceptual structures called ”frames” (which may include images and metaphors) and all words are defined relative to those frames. Conventional frames are pretty much fixed in the neural structures of our brains. In order for a fact to be comprehended, it must fit the relevant frames. If the facts contradict the frames, the frames, being fixed in the brain, will be kept and the facts ignored.

George Lakoff

Vi identifierar oss med gruppen #

Människor vänder sig till andra som uppfattar och förstår idéer på samma sätt som de själva. Vi identifierar oss med de som delar samma kultur och ser världen med samma synsätt. I politiska val röstar vi på det parti och de politiker som bäst uttrycker våra värderingar och ett gemensamt synsätt.

Voters vote their identities, not their self-interest. Because of the way they frame the world, voters vote in a way that best accords with their identities and not in accord with their self-interest. That is why it is of no use for Democrats to keep pointing out that Bush’s tax cuts go to the top 1 percent, not to most voters. If they identify with Bush because they share his culture and his world view, they will vote against their self-interest.

George Lakoff

När vi möter fakta som krockar med gruppens synsätt ändrar vi inte gruppens uppfattning utan istället fakta för att passa gruppens befintliga synsätt. Det gäller alla människor, inte bara galna vaccinationsmotståndare. Ramar vinner över fakta.

Själv är bäste dräng #

Donald Trumps väljare tillhör gruppen

”Jag klarar mig bäst själv. Ingen ska tala om för mig hur jag ska leva.”

De delar en strikt moral som förverkligas med frågor om skattesänkningar, abortmotstånd, vapeninnehav och konkurrens på fria marknader.

Milisen i Michigan är typiska Trumpväljare. Donald Trump talar till dem om friheten att själv bestämma vem man träffar. Han bekräftar deras identitet och känslorna de bär på. Han talar till deras djupast liggande övertygelser. Han talar till denna grupp med ett språk som de förstår.

Utgå ifrån idéer och fenomen som människor är bekanta med #

Vad innebär det här? Betyder det här att du och jag ska göra som Trump och sluta bry oss om fakta? Bara ägna oss åt emotionellt kampanjande på Facebook?

Nej fakta är extremt viktiga och en central del av lösningen på våra problem. Men vi kommer ingen vart med datatabeller om hur många grader jorden värmts upp utan ett begripligt och meningsfullt sammanhang.

För att kommunikation ska fungera krävs exempel, metaforer, berättelser och värderingar som människor känner till. Donald Trump utgår ifrån det hans anhängare redan tycker, till exempel att staten ska hålla sig borta från folks liv, när han skapar opinion för sin politik. Han har fel i sak men han är skicklig på att anpassa kommunikationen till målgruppen.

Utgå ifrån människors befintliga världsbild.

Som tur är ingår varje människa i många grupper. En grupp kan vara fysisk, emotionell, ideologisk eller intellektuell med mera.

Vi kan tala om hur minskad oljeförbrukning gör luften friskare, till gruppen som vill leva ett mer aktivt liv i motionsspåret.

Bildkälla

Eller till gruppen som vill leva ett friare liv, oberoende av stigande bensinpriser och negativa miljömuppar, om elektriska pickup-truckar.

Bildkälla

Vi kan ta upp den nya husmanskosten och appellera till människors matlust för att ställa om till vegansk kost (obs, inled inte kommunikationen med att tala om veganism utan fokusera på kreativ matlagning och matglädje).

Alla beteenden som bidrar till en friskare natur kan grupperas och kommuniceras. Att tillhöra en grupp är framförallt en mental och emotionell sak. Det behövs inget medlemskap för att vara med i gruppen ”vi som kollar Melodifestivalen”. Och de som gillar Mello kan ta intryck till exempel av artister som reser till evenemang med tåg.

Ett annat exempel på gruppering är byggföretagare som säljer till konsumenter. Med hjälp av riktad kommunikation kan de upptäcka nya, växande marknader inom förnybar energi, hushållsbatterier och andra energiverktyg.

Bildkälla

Upprepa rätt ramar #

Nyckeln till att övertyga människor är upprepning av rätt ramar. Människor behöver höra samma budskap många gånger för att ramen ska etableras och förstärkas.

En människa kan bara förstå fakta med rätt ramar. Koppla forskning till de grupper som människor identifierar sig med för att öppna dörren mellan vetenskap och allmänhet.


Följ #

Vill du ha ett meddelande nästa gång jag lägger ut något?

Utskick #

Kommer sporadiskt när det finns något vettigt att meddela, alltså inte speciellt ofta.
Fyll i din epostadress i formuläret (delas inte med nån)

Dela #

Om du gillade det här kan du hjälpa sprida inlägget till fler genom att dela på Facebook, Twitter, Reddit, Insta eller andra ”kreativa” miljöer.