Vill vi öka vårt beroende av elpriserna?

Till alla vänner i miljörörelsen, budskapet är:

Vill du öka eller minska ditt beroende av elpriserna?

Med kärnkraft ökar du beroendet av elpriserna och ger bolagen ökad kontroll över din elektricitet. Med batterilagring, solenergi och vindkraftverk minskar du beroendet av elpriserna.

Energifrågan handlar om frihet eller kontroll.

  • Vem ska kontrollera värmen och elektriciteten i ditt hus?
  • Vill du ge bort kontroll över ditt hem till Eon?
  • Vill du minska dina möjligheter att påverka elpriset nästa gång det skjuter i höjden?

Bildkälla: frihet