När du gör ett plakat till vårddemonstrationen

Istället för

berätta vad du vill #