Undvik detta!

Till höger i tabellen fraser som aktiverar en strikt moral. Undvik dem!

Varför? Ramar förstärks när de upprepas, även när du upprepar något du inte tror på. Det du kan göra är att aktivera ramar som stämmer överens med hur du ser på världen.

RekommenderasUndvik
ValValfrihet
ValValmöjligheter
MarknadFri marknad
Ekonomisk frihetFri marknad
HandelFrihandel
SkatteinvesteringSkattetryck
EnergiKraft
GasNaturgas
FossilgasNaturgas
UpphettningUppvärmning
KommersiellPrivat
Kommersiell skolaFriskola
Ideell skolaFriskola
FöretagPrivata företag
Slutna företagPrivata företag
Global uppvärmningKlimatfrågan
Fler sjuksköterskorVinster i välfärden
FörbränningEnergiåtervinning
SopeldningEnergiåtervinning
FöljdkostnaderExternaliteter
Bonus: Fotboll Damfotboll
Eftersatta områdenUtsatta områden
Den här tabellen riktar sig till dig som identifierar dig som politisk vänster, alltså alla hjältar som röstar på S, Mp, V och F!