Om webbplatsen

Vi bryr oss om varandra! Vi vill hjälpa och stärka varandra och tillsammans skapa ett bättre samhälle.

Men vad krävs för att samarbeta effektivt och nå andra? Hur bygger vi en framgångsrik folkrörelse? Hur gör vi det utan att göra avkall på våra värderingar?

Framing handlar om varför människor tycker som vi gör. Hur något blir normalt och känns meningsfullt.

När du förstår den moderna hjärnforskningen har du verktyg för att förmedla klara idéer och förändra samhället.

Twitter lägger jag upp färska exempel och tweets om framing.

Rikard Linde
Skarpnäck januari 2019

Epost
rikard@vadarframing.se

Twitter
@vadarframing