Argumentera för det du tror på, inte det du vill bli av med

I det demokratiska samhället är det avgörande att politiska partier presenterar och argumenterar för det de tror på, för det samhälle de försöker bygga. Ja det är väl självklart, vad är alternativet? Alternativet är det som de flesta politiska partier i Sverige ägnar sig åt, att kritisera det de inte vill ha.

Men i politiska val väljer människor lösningar, inte problem. I debatten kan fokus vara på ett problem, som klimatet, skatter eller en ledare, men människor röstar för något, något som ska lösa problemet. Dessutom registrerar hjärnan argumentation mot något som ett argument för detsamma. Och visioner handlar om en bättre framtid lika mycket som frånvaron av ett problem. Alltså, argumentera för det du tror på.

Fokus på problem #

Ett problem kan vara huvudfokus i ett politiskt val, till exempel presidentvalet i USA som kommer handla om Donald Trump. Av rädsla för att USA blir en diktatur kommer demokratiska väljare gå man ur huse för att bli av med Donald Trump. Men utan Joe Biden, en kandidat som enar demokratiska väljare och i viss utsträckning symboliserar det människor vill ha, skulle Trump vinna även detta val! Med Joe Biden, en kandidat som representerar något bättre, en idé människor kan rösta för har medborgarna ett sätt att uttrycka sig, att agera på sina känslor. Utan en enande kandidat blir oppositionen splittrad och potentiella väljare stannar hemma eller röstar på olika kandidater.

Hjärnan ser inte ”inte” #

En annan sak som talar för lösningar, inte problem, är människans hjärna! Hjärnan hanterar alla konversationer på samma sätt, med ramar. En ram knyter ihop personer, skeenden, känslor och andra element till en meningsfull helhet. Varje gång en ram aktiveras förstärks den. Det gäller även när en ram negeras, negering förstärker ramen.

Ta marknadsramen som exempel, den har aktiverats mycket de senaste åren i samband med debatten om välfärd. När vänsterpolitiker och aktivister säger ”Stoppa vinster i välfärden” aktiverar ordet ”vinster” marknadsramen vilket förstärker kopplingen mellan vinster, kommersiella marknader och välfärd. Tvärtemot avsändarens avsikt.

”Stoppa vinster i välfärden”

Alla som ser plakatet här ovanför går hem med en lite starkare känsla att välfärd och marknader hör ihop. Samma när vi säger att klimatet inte kan vänta

På plakatetI hjärnan
Nej till vinster i välfärdenVinster i välfärden
Inga koldioxidutsläppKoldioxidutsläpp
Klimatet kan inte väntaKlimatet kan vänta
Stoppa nyliberalismenNyliberalismen

Vad ska vi göra istället? #

Ja hur gör vi då, vi med hjärtat till vänster, när vi vill förändra världen? Jo vi gör jobbet och formulerar vad vi vill, utformar världen vi vill leva i.

Istället försäg
Stoppa vinster i välfärdenFler sjuksköterskor
Nej till vinster i välfärdenFler läkare
Klimatet kan inte väntaFriskare natur
Den rikaste procenten äger…Jämlikhet

Det är väldigt mycket lättare att ta upp problemen, de är liksom uppenbara och på nyheterna dygnet runt. Men för att komma framåt måste vi ha en riktning, en klar bild av vart vi är på väg.

Miljörörelsens och den progressiva rörelsens största misstag är att vi inte har talat om lösningar utan om problem. När vi kritiserar nyliberalism och kapitalism förser vi inte åhöraren med en bättre lösning. När vi kritiserar oljeindustrin för koldioxidutsläpp lägger vi inte betoningen på lösningen, på vägen framåt, utan på vad som är fel i världen.

Människor tänker på det vi varseblir, det vi hör och ser, även om det är kritik och felaktigheter. Och visst är det viktigt att synliggöra problem och kritisera dem som gör fel, men för att bygga en bättre värld krävs lösningar.
Arbetet vi har framför oss handlar således om att formulera lösningar.