Energi

Energi handlar om frihet och rörelse. En energisk person, att fylla kroppen med energi, solenergi, vindenergi med mera. Energiramen aktiverar tankar på dynamik och flexibilitet, sport och aktivitet, småskalighet och decentralisering. Förnybar energi är mer begriplig när vi ser den som energiverktyg för konsumenter och som ett sätt att frigöra sig från storbolagens tariffer.